Rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć (19.09.2022)
Dni wolne od zajęć (27.08-18.09.2022, 30.10-01.11.2022, 22.12.2022-08.01.2023, 06.04-11.04.2023)
Zajęcia prowadzone w dniach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA (16.01-28.01.2023, 26.06-26.08.2023)