Rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć (18.09.2023)
Dni wolne od zajęć (01.11.2023, 23.12.2023-7.01.2024, 28.03.2024-2.04.2024, 01.05.2024-05.05.2024, 30.05.2024-02.06.2024)
Zajęcia prowadzone w dniach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA (29.01.2024-09.02.2024, 22.06.2024-01.09.2024)
SOBOTA (22.06.2024-1.09.2024)