Rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć (13.09.2021)
Dni wolne od zajęć (30.08-12.09.2021, 30.10-01.11.2021, 21.12.2021-02.01.2022, 14.04-18.04.2022)
Zajęcia prowadzone w dniach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA (14.02-28.02.2021, 27.06-28.08.2022)