Rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć (09.09.2019r)
Dni wolne od zajęć (01-08.09.2019, 01-03.11.2019, 22.12.2019-06.01.2020, 09-14.04.2020, 01-03.05.2020)
Zajęcia prowadzone w dniach: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, SOBOTA (13-26.01.2020, 27.06-31.08.2020)