To najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa. Kurs z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak: PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Gminna, jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.

Cele Kursu

Kurs obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje tytuł Ratownika stosownie do Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Warunki uczestnictwa w kursie

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Dobre predyspozycje zdrowotne.