ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE

SZKOLNIA NA RATOWNIKA MSW i MŁODSZEGO RATOWNIKA

6 kwietnia 2024 r. (SOBOTA), godzina 7.00 Aquapark Fala Łódź

Kurs Młodszego Ratownika

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

  • przepłyniecie dystansu 200 m (styl dowolny);
  • przepłyniecie dystansu 5 m pod lustrem wody;
  • przepłyniecie po skoku ze słupka, żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą nóg do żabki i bez pracy rąk, łącznie dystansu 50 m (po 25 m każdym sposobem).

Kursant otrzymuje stopień Młodszego Ratownika WOPR oraz I etap Ratownika Wodnego MSW. Cena 750 zł

Szkolenie Ratownika Wodnego (MSW)-uprawniający do pracy w charakterze ratownika

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 17 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

  • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 08:10 sek;
  • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem jednego przedmiotu leżącego na dnie;
  • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka, sposobem ratowniczym z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1 min;
  • przepłyniecie po skoku ze słupka, żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą nóg do żabki i bez pracy rąk, łącznie dystansu 100 m (po 50 m każdym sposobem);
  • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania (każdym na dystansie 25 m) bez zatrzymywania się.

Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu MSW. Cena 1200zł

Kilka zdjęć wykonanych dronem (Dronem po niebie)